Privacybeleid

Zelfzorg en Psychologie houdt zich aan de eisen die de AVG stelt.

Alle persoonsgegevens die Zelfzorg en Psychologie ontvangt voor, tijdens en/of na de behandeling van cliënten worden vertrouwelijk behandeld.

De gegevens worden veilig opgeslagen in een afgesloten omgeving en niet gedeeld met derden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de cliënt.

Gegevens van de cliënt worden bewaard voor de duur van tenminste de duur van de behandeling. Na afloop van de behandeling worden de gegevens indien gewenst door ons verwijderd, met uitzondering van de gegevens die wettelijk bewaard moeten worden. Deze gegevens zullen dan indien mogelijk geanonimiseerd worden

Een cliënt kan te allen tijde een overzicht opvragen van de gegevens die wij over de desbetreffende client hebben.

Ik heb vragen en wil graag contact.